SR Energy avser att kalla till ett kompletterande ”samråd” våren 2023

Som tidigare rapporterats så har SR Energy inga planer på att invänta Finspångs kommuns vindbruksplan utan kör på som om inget hänt. RVVR finner detta beteende respektlöst mot inte bara oss som bor i närheten av exploateringsområdet utan också mot våra folkvalda samt den demokratiska processen.

Så alla vi som drabbas kan räkna med ännu ett skämt till ”samråd” där SR Energy och Sweco återigen informerar oss om hur bra det kommer bli och hur vi knappt kommer att påverkas på något plan.

Uppdaterad tidplan

”Efter genomförda inventeringar och samråd är vår bedömning att antalet vindkraftverk i området kommer bli färre än de som presenterades i samrådslayouten. Under vintern 2023 kommer vi att genomföra ytterligare inventeringar i området. Därefter planerar vi att bjuda in till ett kompletterande samråd under våren 2023 med anledning av de förändrade förutsättningarna. Då kommer vi att presentera en ny utformning av Vindpark Mörtsjö. Inbjudan till samrådet kommer skickas via post under våren.”

Lär mer på SR Energys hemsida nedan och observera den preliminära tidplanen med en ansökan till länsstyrelsen i oktober nästa år och en planerad driftstart 2027!

https://srenergy.se/vindparker/mortsjo/?news=uppdaterad-tidplan-3-29674

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *