Bolaget Stena Renewable, Exploatören, utreder möjligheten för vindkraft vid Mörtsjö i Finspångs och Hallsbergs kommuner i Östergötlands och Örebro län. Enligt Stena Renewable har området visat på goda vind-resurser och få motstående intressen. Med det menas väl att vi som bor och lever här inte är så många och att infrastruktur som affärer, företag och kollektivtrafik saknas.

Bakgrund
De största markägarna i det aktuella området är Brevens Bruk och Boo Egendom. De är två äldre fideikommiss som nu, när denna gamla ägandeform inte längre ska tillåtas, behöver ta hänsyn till arvsrätt och jämlikhet mellan könen, antagligen har svårt att hantera den ekonomiska verkligheten och försöker maximera vinsten för att kompensera alla arvtagare.

Att en vindkraftsanläggning av hittills okända mått planerades i vårt område kom som ett brev på posten, utformat som ”en tidig inbjudan till dialog”. Den visade sig vara en Teams presentation, där projektchefen höll ett eget framträdande. Men att lyssna till hans ord var inte ens möjligt för flertalet av oss, då tekniken fallerade och endast ett fåtal kom in, innan hemsidan gick ned. Sedan dess har ingen vidare information kommit från Stena Renewable annat än som svar på direkta frågor från oroliga sakägare.

Föreningen Rättvisa Vindar Vid Regna (RVVR) har vi bildat för att sätta oss in i vad detta projekt innebär, hur en sådan här process går till, fakta om konsekvenserna med en vindparks-zon och vad vi kan göra för att påverka.

Vad handlar det om?
Ja, det kan man verkligen fråga sig. Det är väl ingen som är emot att rädda klimatet. Men löser vi verkligen klimatkrisen genom att ödelägga de få natur- och kulturområden som finns kvar i södra Sverige genom att bygga industriområden i en skala som inte går att föreställa sig ens i en futuristisk storstadsmiljö.

Vad Exploatören och Markägarna vill är alltså att bygga 34 vindkraftverk, vart och ett nästan lika högt som Eiffeltornet, i Regna, en av de få landsbygdsmiljöer med bevarade småbruk och bondeskog, som finns kvar i Östergötland. Här finns det inga livsmedelsaffärer, ingen kollektivtrafik, ingen samhällsservice, få arbetstillfällen och förstås inga restauranger eller biografer/teatrar.

Men ändå så bor det många människor här och allt fler storstadsbor börjar söka lugnare miljöer och flyttar till trakter som dessa för att slippa stressen och oron i storstäderna och leva på ett sätt som kan komma att lösa klimatkrisen, hållbart, dessa människor värdesätter tystnaden högt!

Slutsats
Den föreslagna vindkraftsetableringen sätter miljö- och kulturvärden på spel. Vårt engagemang i frågan handlar dessutom om de stora ekonomiska och hälsomässiga värden som riskeras, med fallande fastighetsvärden, höga bullernivåer, ljusstörningar och en förstörd närmiljö.

Att en Exploatör och Markägare förutom att förstöra värdefulla natur och kulturområden på detta sätt ska kunna berika sig på bekostnad av oss som bor i Regna utan någon form av kompensation är stötande. Önskvärt vore ett lagstöd för att förhindra vad man skulle kunna kalla för lokal ekonomisk kolonisation, där stora kapitalintressen kan plundra lokala tillgångar och resurser godtyckligt. 

Här har kommunen ändå makten att vårda sin miljö genom att skydda genuina rekreationsområden och naturmiljöer. Aldrig så behjärtansvärda ambitioner att rädda klimatet rättfärdigar inte att låta staten/storföretag våldföra sig på traditionell landsbygd och lokalsamhällen, som inte får del av den skapade nyttan.

Rättvisa Vindar vid Regna motsätter sig därför dessa planer och vi kommer att göra allt som står i vår makt för att förhindra Exploatören och Markägarnas planer på att försämra livsbetingelser och boendekvalitet i området runt Regna för lång tid framöver!

Styrelsen