Använd din demokratiska rättighet och rösta på 10 x H – Villkor för vindkraft.

Ordförande Lars Dahl i RVVR har utnyttjat sin demokratiska rättighet som medborgare i Finspångs kommun och lagt ett E-förslag om 10 x H för vindkraftsetableringar i kommunen. För er som är obekanta med den termen så innebär den kortfattat:

”För att skydda invånarna har man på erfarenhetsmässiga grunder i flera länder och kommuner infört ett respektavstånd mellan vindkraftverk och bostäder på 10 x H, där H är kraftverkets totala höjd. Det innebär t.ex. att ett vindkraftverk som är 190 m högt inte får placeras närmare än 1,9 km från intilliggande bostäder.”

Om fler än 30 st kommuninvånare röstar på detta förslag så tas det upp som ett informationsärende och medborgarförslag av kommunfullmäktige i Finspångs kommun innan valet i höst

Klicka på länken nedan för att läsa och rösta på förslaget. Du måste vara skriven eller äga en fastighet i kommunen, sommarhusägare kan alltså rösta, och ha bankid för att kunna rösta. Även ungdomar under 18 år kan rösta om de har bankid, det är viktigt att så många familjemedlemmar som möjligt utnyttjar sin rättighet och röstar på förslaget!

https://minasidor.finspang.se/forslag/show/2482

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *