Boende inom 10 km från vindkraftsindustri lämnar sina hem

Forskargruppen (Carmen M. Krogh et al.) i Kanada, Ontario, har studerat varför människor som bor i närheten av ett industriområde med vindkraft lämnar sina hem. De har använt sig av kvalitativ forskningsmetodik och syftet har varit att uppmärksamma myndigheter, hälso- och sjukvård samt offentliga beslutsfattare om riskerna när vindkraftverk placeras i närhet av människor. I studien har man intervjuat 67 personer som antingen lämnat sitt hem eller planerar att göra det.

Referenser:
Wind Turbines: Why Some Families Living in Proximity to Wind Energy Facilities Contemplate Vacating Their Homes: An Overview of Findings (scirp.org)

Grounded Theory as an Analytical Tool to Explore Housing Decisions Related to Living in the Vicinity of Industrial Wind Turbines

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *