Centerpartiet har svarat, öppnar för 10 H!

RVVR och RVNO uppskattar svaret från Centerpartiet på vår fråga om hur de ställer sig till den planerade massivt industriella vindkraftsetableringen i Mörtsjö med 34 st, 270 m höga vindkraftverk. Exploatör är SR Energy, tidigare Stena Renewable, markägare Brevens Bruk AB samt Boo Fideikommiss.

Kommer ditt parti rösta för en vindkraftsetablering i Mörtsjö, Regna?

  • Vi (Finspångs C) kommer att avvakta vindbruksplanen eller det tematiska tillägget till vår översiktsplan innan vi tillstyrker/avstyrker ansökan i Mörtsjö. 
  • Vi behöver t ex hinna med en medborgardialog i kommunen angående vindkraftsetableringar. Det finns också osäkerheter angående hur anläggningar med verk som är 270 meter höga påverkar miljön och människors hälsa. Naturvårdsverket anger t ex att lågfrekvent buller kan öka med högre verk och större effekt.
  • Vi bedömer att ett minsta avstånd till boende ska gälla. Vid storskalig vindkraft ska det avståndet vara tillräckligt stort, upp till tio gånger höjden, för att vindkraften ska vara en hållbar energikälla. Etableringarna ska inte komma i konflikt med boende, företag eller kommunens andra planer för mark- och vattenanvändningen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *