Ersättningsfrågan och medborgarperspektivet avgörande för Norrköpings nej till vindkraft – hur ställer sig våra politiker i Finspång till dessa frågor?

Förlorade fastighetsvärden och de närboendes perspektiv blev avgörande när den nya kommunledningen sa nej till Holmens vindkraftsplaner. Nu vill partierna M, L och KD att kommunen går i täten för ny fossilfri energiproduktion.

Dagen efter beskedet att man kommer att säga nej till Holmens vindkraftsplaner utvecklar partierna i den nya ledningen i Norrköping hur man resonerat. I ett PM skriver de bland annat:

De senaste årens omfattande projektering av vindkraftsetableringar runt om i Sverige synliggör att frågan om ersättning till fastighetsägare och företagare som riskerar negativa effekter måste hanteras på nationell nivå. Sverige behöver öka sin energiproduktion men det är orimligt att enskilda medborgare eller företag lider ekonomisk skada i samband med vindkraftsetableringar.

De skriver vidare:

Det finns en stor oro bland de boende i närområdet hur framtidens anläggning med mycket höga vindkraftverk kommer att påverka dem i deras vardag. Det är en oro som beslutsfattare ska ta hänsyn till – antingen genom att vidta åtgärder som minskar oron eller helt avstå från det som oroar.

På sin Facebook-sida skriver Sophia Jarl, M Norrköping:

Det här är svår balansgång i en tid där hela Sverige lider av energibrist. Men samtidigt också lätt när både företag och privata fastigheter på platsen för etableringen riskerar att trängas undan.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *