”Etablering av vindkraft i Mörtsjö medför påtaglig skada på riksintresset Boo” – enligt Länsstyrelsen i Örebro Län.

Beträffande påverkan på riksintresset Boo anser Länsstyrelsen däremot att den föreslagna etableringen av de inom Örebro län
belägna 7 verken kommer att medföra påtaglig skada på riksintresset Boo. Anledningen till detta är att verken är belägna mycket nära gränsen för riksintresseområdet, vilket medför att de får en mycket stor synlighet från stora delar av riksintresseområdet.

Den påtagliga skadan uppstår främst i den östra delen av riksintresset där herrgården är belägen och vid utblickar över sjön Avern. Skadan kommer att vara visuell och medför att det småbrutna odlingslandskapets skala förrycks, att herrgårdens dominans i landskapet förringas genom det nya inslaget och att nya och artfrämmande byggnadsverk läggs till de såväl arkitektoniskt särpräglade som för herrgårdsmiljöer karaktäristiska beståndet av äldre bebyggelse. På så sätt påverkas såväl upplevelsevärdet som den pedagogiska förståelsen av de historiska sambanden i landskapet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *