I Karlskoga kommun vågar samtliga politiska partier lägga in sitt veto mot vindkraftsexploateringen av vårt land!

Att samtliga politiska partier i Karlskoga kommun, i vårt idag splittrade politiska landskap, väljer att att använda sitt kommunala veto visar på framsynthet och stor omsorg om sin kommun och medborgare. Att låta utländska riskkapitalbolag och pensionsfonder kapitalisera på vår bekostnad är helt oacceptabelt och kommunmedborgare i Karlskoga kommun kan vara lyckliga att de har politiker som vågar gå emot vindkraftsindustrins tomma löften om guld och ”gröna” skogar!

Hur framsynta och omsorgsfulla är politikerna i din kommun?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *