Inför valet den 11/9 så vill RVVR och RVNO veta hur våra folkvalda ställer sig till en massiv, industriell exploatering av den norra delen av kommunen.

Därför har RVVR ställt en enkel fråga till alla partier i kommunfullmäktige som vi begärt att få svar på i god tid innan valet, se nedan.

Till våra folkvalda politiska partier i Finspångs kommun

Inför valet den 11 september så vill alla medlemmar i RVVR och RVNO veta hur respektive parti ställer sig till SR Energys planer på en massiv industriell exploatering av det kultur och miljö historiskt värdefulla området Mörtsjö i Regna, i de norra delarna av Finspångs kommun.

Ni har sagt nej till Holmens etablering vid Igelfors och vi vill nu inför valet veta hur ni ser på SR Energys planer på en vindkraft-zon i Mörtsjö.

Vi har från SR Energy fått följande svar på vår fråga om de avser invänta kommunens tillägg till ÖP/Vindbruksplan:

”Vi följer kommunens arbete med att ta fram en ny fördjupad översiktsplan. Vi tror att det kommer vara positivt för vårt projekt att kommunen arbetar fram en vindbruksplan. Under sommaren och hösten fortsätter vi arbetet med att ta fram underlag till en ansökan. Det är i dagsläget inte bestämt när vi kommer att lämna in vår ansökan.”

Vi kommer att presentera era svar för våra medlemmar för att de ska veta hur partierna i Finspångs kommun ställer sig i denna fråga. Frågan är enkel och kanske lite okonventionell i dagens politiska klimat:

Kommer ditt parti rösta för en vindkraftsetablering i Mörtsjö, Regna?

För oss är detta en ja/nej fråga och inga luddiga, svepande svar kommer att accepteras. Om inte svaret är ett otvetydigt nej så kommer vi att hantera det som ett ja inför valet.

Huruvida SR Energy halverar antalet vindkraft från 34 till 17 eller 10 är irrelevant för oss som bor och verkar här och som med stor sannolikhet kommer att få vår livsmiljö mer eller mindre förstörd och våra fastigheter värdelösa.

Med hopp om en insikt att framtiden inte ligger i att förstöra de få oexploaterade områden, som finns kvar i kommunen.

Vi ser fram emot ett svar snarast och senast 2022-08-24.

Styrelsen i Rättvisa Vindar Vid Regna, RVVR, genom
Lars Dahl
Ordförande

Regna 2022-08-12

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *