Inför valet den 11 september har RVVR tryckt upp en ny broschyr som redovisar våra politiska partiers inställning i vindkraftsfrågan!

Det är viktigt att alla Finspångsbor inför valet om ett par veckor vet vad en röst på respektive parti innebär i vindkraftsfrågan. Därför har RVVR ställt en direkt fråga till alla partier om hur de ställer sig till en massiv, industriell vindkraftsexploatering av Mörtsjö i den norra delen av kommunen.

Ni finner i broschyren partiernas svar och hoppas på att det underlättar för alla som tycker att denna fråga är viktig.

Kom ihåg – idag så är det vi i Regna med omnejd som riskerar att utsättas för vad som inte kan kallas annat än ett övergrepp på våra hem, ekonomi, livsmiljö och fortsatta möjligheter till ett drägligt liv i kommunen. Men imorgon så kan det vara du i Lotorp, Sonstorp eller andra platser i vår kommun som får en tidigt inbjudan om dialog från en vindkraftsexploatör som vill förstöra ditt närområde med giriga markägares goda minne!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *