Knivattacken i Regna

I helgen så tyckte tydligen två yngre män att det var en bra idé att med kniv gå loss på på vår vepa i Regna. RVVR hade med markägarens tillstånd fått sätta upp denna vepa och dessa två gärningsmän har därmed inte bara gjort sig skyldiga till egenmäktigt förfarande och skadegörelse utan även inbrott och RVVR har därför varit tvungna att återigen polisanmäla denna skadegörelse och är ytterst bedrövade att vår rätt att att uttrycka våra demokratiska rättigheter inte respekteras.

Detta är helt orimligt och måste sluta omedelbart!

Men det värsta är hur detta angrepp på enskild egendom drabbat våra meningsfränder i regnakorset som måste behöva uppleva att det smyger runt unga män med kniv på sin fastighet. Styrelsen i RVVR är bedrövade att våra medlemmar ska behöva uppleva detta, men känner oss också upplyfta att de omedelbart erbjöd sig att återigen uppföra en ny vepa.

Vilka medlemmar vi har!

Tyvärr så är detta inte första gången utan RVVR:s affischer och vepor har under en längre tid rivits ned och vi har trots budskap på våra affischer om att vi har har rätt att uttrycka vår åsikt på gemensamma forum tydligen gått ohörda i ”vissa” kretsar.

Anstorpvepan

Om ni som tycker att det är en bra idé att förstöra livsmiljön i Regnatrakten för natur, djur och människor i generationer inte ens har mod att visa vilka ni är, sannolikt inte bor i trakten, eller vilken annan agenda ni har så får vi helt enkelt hoppas att rättssystemet och kanske den sociala kontrollen löser denna fråga.

I annat fall så är ni alltid välkomna att kontakta styrelsen i RVVR för att diskutera denna ytterst komplicerade fråga förutsättningslöst och utan allt för mycket bias!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *