Nu är det fastställt, vindkraft sänker värdet på fastigheter

En ny studie från KTH visar en direkt koppling mellan sjunkande fastighetsvärden och närhet till vindkraft. Störst påverkan har etableringar med fler än tio verk.
Studien är gjord av professorerna Hans Westlund och Mats Wilhelmsson vid Kungliga tekniska högskolan, KTH, och presenteras i en artikel i den vetenskapliga tidskriften Sustainability.

The Socio-Economic Cost of Wind Turbines: A Swedish Case Study
by Hans Westlund 1OrcID andMats Wilhelmsson 2,*OrcID


1. Department of Urban Planning and Environment, Royal Institute of Technology (KTH), SE-100 44 Stockholm, Sweden
2. Department of Real Estate and Construction Management, Royal Institute of Technology (KTH), SE-100 44 Stockholm, Sweden

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *