Nytt år, nya utmaningar!

2021 var ett omtumlande år för de boende i Regnabygden. När vi trodde att det värsta var över med Corona pandemin så kom beskedet, lagom till sommarsemestern, att Stena Renewable Energy AB och Brevens Bruk AB samt Boo Fideikommiss planerade en massiv, invasiv vindkraftsindustrietablering på 34 verk, nästan 300 m höga, i vår natursköna hembygd.

När chocken över detta besked lagt sig så lyckades vi dock snabbt organisera oss och bilda RVVR för att kunna bekämpa dessa galna planer på att mer eller mindre ödelägga bygden i generationer. Hundratals kanske tusentals timmar har lagts ned av engagerade medlemmar för att sätta en organisation på plats för att aktivt kunna påverka i denna fråga. Digitala kanaler har utvecklats, media och politiker har bearbetats, kontakter med organisationer och drabbade intressen etablerats samt oändliga timmar lagts på sätta sig in i denna ytterst komplicerade fråga på extremt kort tid.

Besked om planerna kom i maj förra året, samrådet var i oktober och yttranden från berörda sakägare skulle vara inskickade till Exploatören, Stena, i november. Att på denna korta tid hinna formera ett adekvat försvar kändes många gånger övermäktigt, men det gick ändå till slut och här vill styrelsen i RVVR framför allt tacka vår systerorganisation RVNO och speciellt de personer som hjälpt och engagerats sig i vår sak – ni vet vilka ni är!

Så hur har det gått och var är vi nu?

Ja, det kan verkligen fråga sig. På pappret ser det ut som att gått över förväntan. Beskedet om att alla partier i Finspångskommun, förutom vänsterpartiet, skulle rösta nej till Holmens planer i kommunen samt länsstyrelsen i Örebro negativa inställning var mycket glädjande och skulle sannolikt omöjliggöra Stena och Brevens/Boo:s planer i Mörtsjö i dagsläget.

Men sedan så kom det som vi misstänkt och befarat att Holmen trots signalerna från politikerna i kommunen avsåg att gå vidare med sin ansökan. En process som kommer att dra ut på tiden och ruinera nattsömnen för de drabbade i många år.

Styrelsen i RVVR ser ingen anledning till att tro att Stena och dess giriga bundsförvanter kommer att agera på något annat sätt med tanke på de stora ekonomiska förtjänsterna för dem – allt på vår bekostnad.

Så striden är långt ifrån vunnen och styrelsen uppmanar därför alla våra medlemmar att fortsätta värva nya medlemmar, påverka våra politiker och hålla sig uppdaterade i denna viktiga fråga.

Sakta med säkert sprider sig kunskapen om vindkraftens avigsidor i samhället. Här följer några länkar till videoinslag, från olika sidor av det politiska spektrumet, som berättar varför vi måste sluta bygga mer vindkraft på det sätt som vi gör idag.

Titta, lyssna och sprid denna kunskap till alla i er omgivning, politikerna behöver vakna!

Björn Gillberg: https://youtu.be/CJcIXznbsV4

Världen idag: https://youtu.be/Sgpy23_6XRE

Riks: https://youtu.be/KYBdN8KDcps

Samnytt: https://youtu.be/woBYX-7-4d4

Studio Axess: https://youtu.be/NU4LEJ4NTJE

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *