Örebro kommun ställer sig negativ till en etablering av vindkraft i Mörtsjö

Enligt Örebro kommun så kan en konsekvens av etablering av vindkraftpark i Mörtsjö enligt remissen vara att vindkraftverk blir synliga från Brevens bruks riksintresseområde för kulturmiljö. Det föreligger även en risk att naturreservatet Brevens tallskogar påverkas negativt av buller, vilket skulle äventyra möjligheten att uppleva tystnad i området. Även viktiga naturvärden och arter kan komma att drabbas negativt, vilket bör analyseras i MKB. 

Klicka på länken nedan för att läsa deras remissyttrande.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *