Positiva signaler när det gäller Projekt Mörtsjö

RVVR har under lång tid tillsammans med RVNO bevakat och ansträngt oss för påverka Finspångs kommuns beredningsgrupp för ett tematiskt tillägg till översiktsplan, TÖP/vindbruksplan. Det har inte alltid varit så lätt och vi har haft våra duster med våra folkvalda. Men vi har tillsammans med RVNO kämpat vidare och hela tiden känt att vi har haft argumenten på vår sida.

RVVR har nu tagit del av den miljökonsekvensbeskrivning, MKB, samt planförslag till TÖP som beredningsgruppen sannolikt kommer att föreslå kommunfullmäktige. Man har i detta planförslag identifierat ett antal områden i kommunen där man skulle kunna tänka sig att tillstyrka massiv, industriell vindkraft.

Mörtsjö är inte ett av dessa områden.

Observera att det material som RVVR tagit del av fortfarande kan anses vara ett arbetsmaterial och att inget beslut ännu fattats i kommunfullmäktige.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *