RV projektgrupp har uppfyllt sitt uppdrag och avslutar därför sitt arbete

Eftersom en majoritet av partierna i Finspång nu är överens om att det inte finns några lämpliga platser för storskalig vindkraft i kommunen så anser RV projektgrupp att målet med verksamheten är uppfyllt och avslutar därför nu sitt arbete.

RV projektgrupp bildades i februari 2023 som ett samarbete mellan föreningarna RVVR och RVNO med syfte att bevaka och vara delaktiga i kommunens process med att ta fram ett tematiskt tillägg om vindkraft till översiktsplanen. Med målet att säkerställa att boende i kommunen inte riskerar att drabbas negativt av storskaliga vindkraftsetableringar.

RV projektgrupp har nu genomfört sina åtaganden genom att ha följt arbetet i beredningsgruppen, fört samtal med politiker och informerat om aspekter av storskalig vindkraft som skulle påverka kommuninvånarna. Det har gällt frågor som boendemiljö, juridik, ansvar, fastighetspåverkan och kommunens och landsbygdens framtida utvecklingsmöjligheter.

I april meddelade beredningsgruppen att det nu finns en politisk majoritet som menar att den negativa påverkan skulle bli allt för stor och man därför inte anser att det finns några lämpliga platser för storskalig vindkraft i kommunen.

Beredningens formella förslag till kommunstyrelsen väntas presenteras i maj. Därefter går frågan till kommunfullmäktige och under hösten vidare ut på samråd. Samrådsyttrande skickas därefter i remiss till fullmäktige för yttrande.

RVVR och RVNO kommer att ha fortsatt beredskap för om denna fråga på nytt dyker upp och om så skulle krävas så står RVP gruppens medlemmar redo att bistå som tidigare.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *