Socialdemokraterna kommer inte att släppa fram någon vindkraft i kommunen innan ett tematiskt tillägg, vindkraftsplan, om vindkraft för kommunen tagits fram.

RVVR och RVNO uppskattar det snabba svaret från Socialdemokraterna på vår fråga om hur de ställer sig till den planerade massivt industriella vindkraftsetableringen i Mörtsjö med 34 st, 270 m höga vindkraftverk. Exploatör är SR Energy, tidigare Stena Renewable, markägare Brevens Bruk AB samt Boo Fideikommiss.

Kommer ditt parti rösta för en vindkraftsetablering i Mörtsjö, Regna?

Vi i Socialdemokraterna har sagt att vi inte kommer släppa fram någon vindkraft innan vi har ett tematiskt tillägg om vindkraft för Finspångs kommun. Att ta fram detta tillägg är en lång process, som följer samma procedurer som för att ta fram översiktsplanen. I dagsläget finns det inget att rösta för eller emot, då ingen ansökan är inlämnad.  

Att nu tvärsäkert säga ja eller nej, innan det dels finns ett tillägg i översiktsplanen och innan det finns en inlämnad ansökan anser vi omöjligt. Varje ansökan ska behandlas schysst, även om man får ett nej – och att behandla något schysst innebär att åtminstone titta på ansökan innan den förkastas.

Jag personligen tror att man kommer ligga lågt med att lämna in ansökningar innan det tematiska tillägget vunnit laga kraft, och vad det kommer säga vill jag inte heller föregå – då det  sig är en demokratisk process som många kommer ta chansen att yttra sig under.

Med vänlig hälsning, 

ULRIKA JEANSSON (s)
Kommunstyrelsen ordförande 
Finspångs kommun 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *