SR Energy inväntar Finspångs kommuns vindbruksplan

Det har under en tid florerat rykten om att SR Energy lägger ned sina planer på massiv, industriell vindkraftsetablering i Mörtsjö, Regna. Styrelsen i RVVR har därför ansträngt sig för att få dessa rykten bekräftade och måste nu tyvärr efter kommunikation med ansvarig projektledare Pia Hjalmarsson tyvärr dementera dessa rykten.

Enligt Pia Hjalmarsson så kommer SR Energy att lägga sina planer i Mörtsjö på is primärt i avvaktan på det tematiska tillägg till översiktsplan(Vindbruksplan) som nu bereds i Finspångs kommun och som beräknas kunna komma upp för beslut i kommunfullmäktige 2025-2026. Hon hänvisar även till att de behöver mer tid för att analysera de inventeringar som gjorts, men att dessa inte ligger till grund för beslutet att lägga Mörtsjö projektet vilande tills en vindbruksplan är klar.

För att bevaka och vara med och påverka Finspångs kommuns vindbruksplan så bildade RVVR och RVNO vid årsskiftet en gemensam projektgrupp, RVP. Mycket arbete har sedan dess lagts ned av gruppens medlemmar och både styrelsen i RVVR och RVNO är fast övertygade om att deras arbete kommer att bli framgångsrikt och därmed förhindra all massiv, industriell vindkraftsetablering i vår kommun.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *