SR Energy, tidigare Stena Renewable, gör inte som Holmen och inväntar kommunens vindbruksplan!

Styrelsen har sedan Holmens besked om att dra tillbaka sin ansökan i kommunen sökt SR Energy för att få reda på om de också skulle respektera kommunens beslut om att ta fram en vindbruksplan innan de ansöker. Efter många propåer så har vi till slut fått ett svar. Ni finner det nedan:

”Vi följer kommunens arbete med att ta fram en ny fördjupad översiktsplan. Vi tror att det kommer vara positivt för vårt projekt att kommunen arbetar fram en vindbruksplan. Under sommaren och hösten fortsätter vi arbetet med att ta fram underlag till en ansökan. Det är i dagsläget inte bestämt när vi kommer att lämna in vår ansökan.”

Styrelsen i RVVR finner det ytterst anmärkningsvärt att SR Energy inte respekterar våra folkvaldas beslut att bestämma huruvida vi ska ha invasiva/massiva vinkrafts-zoner i kommunen och i så fall var och hur. Holmen har i alla fall stil nog att invänta folkviljan, men SR Energy och Brevens Bruk/Boo Egendom har tydligen inget av detta.

Men det visar kanske på en viss hybris och hur vindarna blåser just nu. Men vindarna kan vända snabbt och vi har ett val i höst som förhoppningsvis kommer att förändra spelplanen helt för våra vindkraftsexploatörer och markägare som avser att profitera på sina grannars bekostnad!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *