Stora vindkraftverk får inte plats i Finspångs kommun enligt en majoritet i kommunfullmäktige

https://folkbladet.se/nyheter/finspang/artikel/beskedet-inga-vindkraftverk-over-150-meter-for-lite-plats/re65yvxl

Kommunen har utrett möjligheterna, men inte funnit lämpliga områden för storskalig vindkraft i Finspångs kommun. ”Enda kloka beslutet, vi värdesätter att de lyssnar på sina medborgare”, säger Catharina Roos, vice ordförande i Rättvisa Vindar.

Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraternas representanter i kommunens beredningsgrupp har tagit tydlig ställning. En vindkraftsetablering i Finspångs kommun anses få så negativa konsekvenser för invånarna att det inte kan accepteras.

Konsultföretaget Sigmas utredning visar att det inte finns något lämpligt område för etablering av stora vindkraftverk i kommunen.

– Vid senaste beredningsgruppsmötet var en stor majoritet emot. Det innebär att det inte kommer bli några vindkraftverk över 150 meter någonstans i Finspångs kommun. Det känns jättebra, säger Inge Jacobsson (M).

Avstånd till bostäder och företag, risker och skador för miljön, som inte kan motiveras av försumbar nytta för elförsörjningen som vindkraftverken ger, lyfts fram som argument.

I kommunen handlar det om två områden vid Stora Mossen i trakterna väster om Regna och norr om Ljusfallshammar, som är av riksintresse för naturvård. De föreslagna utredningsområdena ligger insprängda mellan ett Natura 2000-område och olika naturreservat. Dessutom berörs ett område vid Rippestorp, där det finns en hel del bebyggelse.

Vid samtliga områden har det varit aktuellt med flera vindkraftverk.

– Det här visar att vi värnar om landsbygden. Nu går det att marknadsföra Finspång som en vindkraftsfri kommun. Ärendet ska ut på samråd och sedan till kommunfullmäktige för beslut, men det kommer gå igenom eftersom det är en klar majoritet, säger Inge Jacobsson.

Kommunalrådet Mats Annerfeldt (S) påpekar att de hela tiden varit tydliga med att det ska utredas på ett strukturerat sätt.

– I grunden är vi positiva till förnybar energi, men vi vill utreda utifrån Finspångs förutsättningar. Nu ser vi att det finns väldigt lite plats kvar för den här typen av etablering, säger Mats Annerfeldt.

Förutom att det inte hittats lämpliga områden i kommunen nämns platser med höga naturvärden, som skulle påverkas.

– Beslut ska tas utifrån de underlag vi fått till oss. Men det ser trångt ut. Det har inte hittats några stora, lämpliga områden, säger Mats Annerfeldt.

Föreningen Rättvisa Vindar norra Östergötland är en ideell förening, vars syfte är att tillvarata naturskydds- och miljöskyddsintressen i området. Föreningen arbetar med att förhindra etableringar som negativt påverkar människors livsmiljöer samt landskapets särart i det svenska kulturarvet.

Rättvisa Vindar har arbetat aktivt mot att storskalig vindkraft inför i Finspångs kommun under flertalet år.

– Vi är privatpersoner som lägger ner oerhört mycket tid på att sätta oss in i allt och få kunskap. När det ser ut att ge lön för mödan är det förstås positivt i föreningen, säger föreningens vice ordförande Catharina Roos.

Hon betonar att enda förnuftiga beslutet som kan tas är att inte etablera stora vindkraftverk i dessa områden.

– Det visar att Finspång vill växa. Att det inte byggs vindkraft på landsbygden ser jag som ett stort steg framåt i Finspångs utveckling, som möjliggör detta, säger hon.

Catharina lyfter fram en mängd fördelar med att det inte etableras vindkraft vid de berörda platserna.

– Fastigheter hade förlorat i värde och människor hade riskerat att bli sjuka. Vi undslipper vindkraftens enormt negativa påverkan på människor, djur och natur. Då känner vi att det har varit värt allt arbete, säger hon.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *