Tydligt och rakt svar från SD på RVVR och RVNO:s fråga inför det kommande valet.

RVVR och RVNO uppskattar det snabba och konkreta svaret från SD på vår fråga om hur de ställer sig till den planerade massivt industriella vindkraftsetableringen i Mörtsjö med 34 st, 270 m höga vindkraftverk. Exploatör är SR Energy, tidigare Stena Renewable, markägare Brevens Bruk AB samt Boo Fideikommiss.

Kommer ditt parti rösta för en vindkraftsetablering i Mörtsjö, Regna?

SD kommer givetvis motsätta sig en vindkraftsetablering i Mörtsjö likt vi motsatte oss Holmen vindkraftsplaner.

Vill också påpeka att SD är det enda partiet som politiskt yrkat på ett kommunalt veto mot existerande projekt. Vi vill helt enkelt att Finspång som kommun inte skall medverka till att ytterligare försämra en redan dysfunktionell och instabil elförsörjning i riket

Med vänlig hälsning

Torgny Maurer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *