Våra politiker i Finspångs kommun ratade RVVR:s medborgarförslag om 10 x H

Besvikenheten var stor bland våra snart 300 medlemmar när informationen kom att våra politiker i Finspångs kommun igår röstade emot vårt medborgarförslag om 10 X H, dvs. att man inte får bygga ett vindkraftverk närmare en fastighet än 10 gånger verkshöjden.

RVVR var på plats i kommunfullmäktige när de beslutade i denna fråga och hade hoppats på att kunna få adressera våra folkvalda innan beslut fattades och trots att kontakter tagit med kommunstyrelsen så fungerar det tydligen inte så i vårt ”demokratiska” land.

Med 236 röster på ett förslag från en nybildad ideell organisation, mer än många partier fått i valet, så var vi tvungna att se på hur våra folkvalda med ryggen mot oss (vi satt på åhörarbänkarna bakom de folkvalda) återigen skjuter svåra beslut framför sig. Någon annan får ta hand om det….

Med det sagt så var det två partier som röstade för vårt förslag och det var SD och KD. RVVR är mycket tacksamma för ert stöd i denna fråga!

Vad man istället gjort är att hänvisa denna ytterst viktiga fråga till andra hundratals frågor/parametrar som ska hanteras i det tematiska tillägget till översiktsplan, som det så ”fint” heter på byråkratsvenska. Vi i RVVR kallar det för vindbruksplan och vi har läst många med stor oro. Vår bild är att då speciellt mindre kommuner inte har den kompetens som krävs för att utarbeta en vindbruksplan så måste de upphandla denna av samma leverantör, Sweco, som gör just de miljökonsekvensbeskrivningar, MBK, som ligger till grund för myndighetsbeslut för vindkraftsetableringar.

Kommer Finspångs kommun att upphandla den ”kompetens” som krävs för att genomföra denna vindbruksplan av Sweco som SR Energy använder för att genomföra sin ”miljökonsekvensbeskrivning” av en etablering i Mörtsjö?

I så fall så kräver RVVR att efter ha lagt nu 18 månader av att sätta sig in i denna fråga, långt mycket mer än de politiker och tjänstemän som kommer att delta, att få en likvärdig plats i den planerade arbetsgrupp som ska ta beslut om framtiden för alla kommunmedborgare som bor i de norra delarna av Finspångs kommun.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *