Vindkraftverk påverkar djurlivet: Studie visar betydande förflyttning av arter

En studie i Finland visar att vindkraftverk har en betydande påverkan på djurlivet. Enligt forskningen från Natural Resources Institute Finland, publicerad i tidskriften Biological Conservation, upplever 63 procent av fågelarterna, 72 procent av fladdermössen och 67 procent av de så kallade terrestra däggdjuren flyttar från områden där vindturbiner installeras.

Studien visar att vissa arter som ugglor, tranor och renar förflyttar sig i genomsnitt 5 kilometer från vindkraftsutvecklingsområden. Anne Tolvanen, en av studiens författare, understryker vikten av mer omfattande data om fler arter för att minska vindkraftverkens inverkan på sårbara arter. Hon framhäver att forskningen ofta kommer för sent för att förebygga problemen.

https://www.energinyheter.se/20240118/30678/vindkraftverk-paverkar-djurlivet-studie-visar-betydande-forflyttning-av-arter

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *