”Vindkraft­verk sänker fastighets­värden”

I en ny analys visar professorerna Hans Westlund och Mats Wilhelmsson på dramatiskt lägre fastighets­priser i vindkraft­verkens närområden och frågar om inte betydligt fler markägare borde kompenseras än i dag. I vindkraftsparker med mer än tio kraftverk minskar i genomsnitt fastighets­priset inom 0–2 kilometer från vindkrafts­parken med nästan 30%. RVVR som har läst forskningsrapporten vill också upplysa om att den generation vindkraftverk som planeras idag och ännu inte finns i produktion sannolikt kommer att höja denna procentsats än mer och i rapporten talas det om 40% i snitt för ännu högre verk.

Sverige har hittills negligerat frågan om kompensation till dem som påverkas av vindkraftsutbyggnad. Nuvarande praxis bygger på en the-winner-takes-it-all-princip, där ägaren till fastigheten där verken placeras erhåller arrende medan grann­fastigheters ägare och andra intressenter inte får någonting. Detta system kan inte annat än ses som någon form av stöld, där exploatör och markägare som allt som oftast inte ens bor i området kapitaliserar på sakägarnas bekostnad, och måste beivras om medborgarna i de för vindkraft utsatta områdena ska något förtroende för politiker och samhället i framtiden.

Klicka på länken nedan för att läsa hela artikeln:

https://www.svd.se/vindkraftverk-sanker-fastighetsvarden

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *