Yttrande från Regna hembygdsförening angående planerad vindpark Mörtsjö

Regna hembygdsförening vill bevara kulturarvet och motsätter sig vindkraftsetablering i den planerade vindparken.

Enligt Kulturmiljölagen kap. 2 fornminnen § 1, 2 och 5 (o.s.v.) är lämningar av bostäder, boplatser m.m. skyddade och får ej skadas.

Många människor söker sina rötter och släktforskar och vill se platser med lämningar där förfäder levt. Vid ett flertal tillfällen har personer guidats till äldre släktingars uppväxtplats.

Även om det blir vindpark och grunderna ej förstörs, måste platserna vara tillgängliga för besök. Förstör inte vårt kulturarv och natur!

Vi vill också se framåt och önskar att kommande generationer får uppleva natur och vildmark här i glesbygden.

Bifogar lista på torpgrunder som inte får förstöras. De är utmärkta med koordinater och fakta om ålder m.m.

20 stycken är uppmärkta med skyltar av Regna hembygdsförening, varav en del i samarbete med kulturnämnden i Finspångs kommun.

Regna den 6 oktober 2021

Styrelsen i Regna hembygdsförening

Staffan Andersson staffanj.andersson@gmail.com  ordförande

Vanja Einarsson sekreterare

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *